Uncategorized

RvT ontslaat RvB van Zorginstelling te snel

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg stelt als eis van goed werkgeverschap dat de RvT een kans geeft aan de RvB om het vertrouwen in haar functioneren te herwinnen.

Lees meer

RvC verantwoordelijk voor wanbeleid

Het GHvJ Cariben bepaalt dat een RvC verantwoordelijk is voor wanbeleid nu deze op de stoel van de Directie is gaan zitten.

Lees meer

Onjuist bestuur is niet onbehoorlijk bestuur

Hof Den Bosch bevestigt arrest HR dat niet elke minder gelukkige beslissing leidt tot een terecht verwijt van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling door een bestuurder.

Lees meer

Bestuurder niet zo snel aansprakelijk

Hof Den Haag bevestigt arrest HR over hoge drempel bij persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurder van vennootschap.

Lees meer