Voor Wie

Voor Wie

Contact

Contact

Onderzoek Govenance Code Zorg

Lees Nu

Heeft u er zicht op?

Doe de Quick Scan
“We hebben heel veel aan de Toezichtscan gehad. Het verslag was compact en helder. Een ideale basis voor onze komende Hei-dag.”
Pieter van Alphen, voorzitter RvT
Pieter van Alphen, voorzitter RvT
Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland

Aan Raden van Toezicht worden steeds hogere eisen gesteld.

Van Raden van Toezicht wordt een steeds actievere opstelling verwacht.

Raden van Bestuur en Directies doen hun uiterste beste om alle governance-eisen te voldoen.

Vertrouwen en overleg tussen RvT en RvB is daarom van steeds groter belang.

In elke organisatie bestaan knelpunten en risico’s. RvT en RvB moeten daar zicht op hebben met het oog op beheersing van risico’s en verbetering van de organisatie.

Daarvoor hebben wij de Toezichtscan ontwikkeld.

De Toezichtscan:

  1. Brengt in kaart hoe de organisatie er op de peildatum voorstaat qua mogelijke financiële en juridische risico’s.
  2. Helpt bestaande en toetredende leden van RvT en RvB om systematisch een overleg-agenda op te stellen.
  3. Geeft aanbevelingen hoe om te gaan met risico’s die zijn geïdentificeerd.
  4. Verricht een check op strategie, governance, juridische en financiële risico’s, vastgoed, verzekeringen en compliance.