Hallo, weet iemand wat ‘governance’ is?

Japke-d. Bouma vraagt door in de NRC van 23-5-2018. Wat is ‘governance’? Iets met bestuur, iets met controle, lelijk jargon?

In de rubriek van columnist Japke-d. wordt gezocht naar de ultieme definitie van governance. Het blijkt erg moeilijk. Japke-d. probeert immers altijd ‘jeukwoorden’ aan de kaak te stellen in deze rubriek.

Met beleidsadviseur Michelle Baesjou van Hogeschool Saxion kwamen de volgende termen voorbij op zoek naar een korte heldere omschrijving:
1. Duur lullen
2. Iets met stuurgroepen
3. Toezicht
4. Integriteit
5. Werkafspraken
6. Gedragscode
7. Regels
8. Bestuur
9. Sturing
10. Structuur
11. Bestuurdersreutelarij
12. Beheersbaarheid
13. Inrichting van de organisatie
14. Bedrijfsvoering
15. Business control

Al deze termen werden vrolijk afgeserveerd in de column. Conclusie was dat er eigenlijk niet éen woord voor governance is.

Toezichtscan houdt het op: ‘bestuursmodel’.