Voor Wie

Vreemde ogen kijken beter” is ons motto.

De Toezichtscan richt zich tot Directies en Raden van Toezicht van not-for-profit instellingen, zoals zorg, onderwijs, culturele en ideële organisaties, musea en woningcorporaties.

De Toezichtscan is het ideale hulpmiddel om de bedrijfsvoering op (vrijwel) alle punten eens snel, goedkoop en compact in beeld te brengen en van een ‘second opinion’ te voorzien.

De Toezichtscan blikt snel en diep in de organisatie en geeft een inzicht zonder oordeel te vellen. Directie en Commissarissen/Toezichthouders kunnen daarmee gemakkelijk een beeld krijgen van de bedrijfsvoering. Zij kunnen de observaties van de Toezichtscan met elkaar bespreken en zo nodig maatregelen nemen.

De Toezichtscan is met name bedoeld:

  • Om de actuele stand van zaken te meten op diverse risicogebieden (o.a. juridisch, financieel en governance).
  • Als second opinion voor de bedrijfsvoering.
  • Voor nieuw toetredende leden van Raden van Toezicht, zodat zij weten waar de organisatie staat.
  • Als handvat voor het periodieke gesprek tussen Directie en Toezichthouders.
  • Als agenda voor een ‘heidag’ van Directie en toezichthouders.
  • Om aanbevelingen op de werkwijze van de organisatie te krijgen van de externe waarnemers van Toezichtscan.

Toezichtscan staat elk moment klaar.