Governance voor het MKB – een praktische handleiding voor bestuurders van (familie-) MKB bedrijven.

Dit  boekje rekent af met de sterk afstandelijke en academische verhandelingen over corporate Governance waar MKB-ers weinig pap van kunnen maken. Recent heeft Peter van der Schoot op basis van zijn jarenlange praktijkervaring als interim bestuurder een praktische handleiding willen schrijven. Hij doet aanbevelingen om te voorkomen dat er bij het MKB ‘onnodige kosten worden gemaakt en men komt te vervallen in bureaucratische papieren-massa’s.

Van der Schoot neemt heldere opinies in:

 • Curatoren gaan soms als gulzige haaien te werk. De suggestie wordt gedaan om bij MKB organisaties een meldpunt te maken om te gulzige curatoren te registreren en correcte curatoren te beschermen;
 • Een RvC voor een MKB bedrijf met minder dan 500 werknemers wordt ten zeerste afgeraden;
 • Een (huis-)advocaat, ex-consultant, voormalig accountant/fiscalist, ex-bankier, plaatselijk notaris of ex-manager van een multinational zijn vaak volkomen ongeschikt als commissaris bij een MKB bedrijf;
 • Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt van harte aanbevolen;
 • Externe experts kunnen het MKB terzijde staan, maar maak wel eerst een duidelijke profielschets van de gewenste expertise;

Concrete handvatten worden gegeven om als MKB toch, zonder onnodige kosten, te voldoen aan governance regels. Want als een bedrijf terecht komt bij bijzonder beheer van een bank, wordt er toch vaak op gelet of de leiding zich aan de regels van ‘behoorlijk bestuur’ heeft gehouden.

 

Een greep uit de vele praktische aanbevelingen:

 • Familie bedrijven kunnen overleg voeren binnen een ‘familieforum’ om in de bedrijfsleiding zinloze discussies en besluiteloosheid te vermijden;
 • Het opbouwen en bijhouden van een ‘contracten-file’;
 • Cashflow statements met een maandelijkse update en rapportage;
 • Op alle fronten met duidelijkheid besturen;
 • Banken permanent, correct en vroegtijdig informeren;
 • Vermijden van verstrengeling van privé en zakelijke aangelegenheden;
 • Je als management verzekeren van een correcte waardering van balansposten.

Heel kort samengevat: het fundament om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen is dat bestuurders en aandeelhouders ‘optimaal communiceren’.

 

ISBN: 978-94-6406-398-1

Governance voor het MKB

Door: E.J. van der Schoot

www.governanceMKB.nl