Uncategorized

Governance voor het MKB – een praktische handleiding voor bestuurders van (familie-) MKB bedrijven.

Dit  boekje rekent af met de sterk afstandelijke en academische verhandelingen over corporate Governance waar MKB-ers weinig pap van kunnen maken. Recent heeft Peter van der […]

Lees meer

Onderzoek Govenance Code Zorg

Zorginstellingen leven de meeste bepalingen van de nieuwe Governance Code Zorg 2017 (voor de tekst: www.governancecodezorg.nl) keurig na maar hebben twijfels over de toegevoegde waarde ervan. […]

Lees meer

Hallo, weet iemand wat ‘governance’ is?

Japke-d. Bouma vraagt door in de NRC van 23-5-2018. Wat is ‘governance’? Iets met bestuur, iets met controle, lelijk jargon?

Lees meer

RvC mag in bepaalde gevallen buiten het bestuur om, adviseurs contracteren

Annotator Josephus Jitta bespreekt de uitspraak van het GHvJ Cariben die wij op 5 oktober 2017 postten. Hij signaleert dat Commissarissen in bepaalde gevallen een zelfstandige bevoegdheid toekomt tot het inschakelen van externe adviseurs.

Lees meer