Wat

Wat is de risicoscan:

 • Brengt in kaart hoe een organisatie er op de peildatum voorstaat qua mogelijke financiële en juridische risico’s
 • Geeft aanbevelingen hoe om te gaan met de risico’s die zijn geïdentificeerd
 • Verricht check op strategie, governance, juridische & financiele risico’s, vastgoed, verzekeringen en compliance

De risicoscan omvat:

 • De activiteiten van de instelling
 • Strategie en marktomstandigheden
 • Finance & Control
 • Vastgoed
 • Financiering en vermogenspositie
 • Verzekering en aansprakelijkheid
 • Compliance
 • Specifieke factoren
 • Checks & Balances

De risicoscan geeft onder meer antwoorden op de volgende vragen:

 • Welke financiële kwesties en welke aansprakelijkheidskwesties spelen er?
 • Is er sprake van lijken in de kast en van verborgen gebreken?
 • Zijn er statutaire zaken en taken waarop extra moet worden gelet?
 • Hoe zijn de processen voor financiële risicobeheersing geregeld?
 • Hoe is de aansprakelijkheid van leden van de Raad van Toezicht geregeld?
 • Is er een D&O liability insurance aanwezig?
 • Welke maatregelen zijn er verder genomen om de financiële en juridische risico’s zo goed mogelijk te kunnen beheersen?