RvC verantwoordelijk voor wanbeleid

Het GHvJ Cariben bepaalt dat een RvC verantwoordelijk is voor wanbeleid nu deze op de stoel van de Directie is gaan zitten.

Op 13 juni 2017 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, een Raad van Commissarissen (mede) verantwoordelijk gehouden voor wanbeleid. (Leden van) de RvC waren op de stoel van de directie gaan zitten en hadden deze monddood gemaakt.

De RvC’s van Aquaelectra, een nutsbedrijf voor water en electra, en RdK, een petroleumbedrijf, waren zich actief met het dagelijks beleid gaan bemoeien en trokken op diverse punten feitelijk de zeggenschap naar zich toe. Hiermee werd de wettelijke taakverdeling tussen bestuur en RvC genegeerd en gefrustreerd.

Zaken waarin de RvC het Bestuur buiten spel gezet heeft betroffen:

  1. Onterecht ontslaan van het Bestuur (rov 4.2.3)
  2. Het monddood maken van het Bestuur (rov 4.2.7)
  3. Het leveren van aandelen om niet (rov 4.2.20)
  4. Belangenvermenging van een betrokken Commissaris (rov 4.2.21)
  5. Het bestellen van nieuwe ICT-systemen en het sluiten van overeenkomsten met consultants (rov 4.2.28)
  6. Het op de stoel gaan zitten en monddood maken van het Bestuur (rov 4.4.6)
  7. Het ter beschikking stellen van geld voor ‘gratis onderwijs’ (rov 4.4.9)
  8. Het terzijde stellen van financiële controlemechanismen waardoor grote bedragen zijn uitgegeven zonder zijn deugdelijke administratie (rov 4.4.14)
  9. De verkrijging van aandelen zonder deugdelijke voorbereiding en zonder bestuursbesluit (rov 4.4.24)
  10. Een turn-around project dat leidde tot gigantische verliezen (rov 4.4.26)

Het Hof wil maar zeggen dat toezicht houden iets anders is dan besturen.

 

Zie voor de uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHACMB:2017:38