Hoe

De risicoscan vindt plaats volgens een vast stramien en op basis van de volgende documenten:

  • Statuten en reglementen van de organisatie (directiereglement, reglement RvT, lijst met tekeningsbevoegdheden, complianceregelingen)
  • De twee meest recente jaarverslagen en eventuele periodieke rapportages sindsdien
  • De polis(sen) van de aansprakelijkheidsverzekering(en)
  • Een ingevulde vragenlijst over de organisatie volgens vast format

De vragenlijst wordt door de directie ingevuld. Na ontvangst en bestudering van de documenten en de ingevulde vragenlijst nemen wij deze in een gesprek van circa 1,5 uur met de directie door en vragen waar wij dat nodig achten om uitleg en nadere toelichting. Wij bespreken de ingevulde lijst met de directie.

Het resultaat van de scan leggen we vast in een verklaring met eventuele aanbevelingen. Dit alles in een zeer helder en overzichtelijk format. Desgewenst vindt naar aanleiding van de verklaring een afsluitend gesprek plaats.

Wij handelen snel. Vanaf het moment dat wij alle documenten hebben ontvangen kan de scan inclusief het toelichtende gesprek binnen drie weken zijn afgerond.