charles

Onjuist bestuur is niet onbehoorlijk bestuur

Hof Den Bosch bevestigt arrest HR dat niet elke minder gelukkige beslissing leidt tot een terecht verwijt van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling door een bestuurder.

Lees meer

Bestuurder niet zo snel aansprakelijk

Hof Den Haag bevestigt arrest HR over hoge drempel bij persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurder van vennootschap.

Lees meer