Actueel

Slotrapport Monitoring Commissie CGC: er is aandacht voor lange termijn waardecreatie, cultuur en risicomanagement; 99% naleving van de code.

Slotrapport Monitoring Commissie CGC: er is aandacht voor lange termijn waardecreatie, cultuur en risicomanagement; 99% naleving van de code.

Lees meer

artikel “Toezichthouder heeft goede antenne nodig”

Tijdschrift Goed Bestuur en Toezicht nummer 4, 2017.

Lees meer

Corporaties gemiddeld EUR 3.600 kwijt bij benoeming commissaris

Een rapport van Sira Consulting wijst op jaarlijkse structurele kosten van bijna € 90 mln voor woningcorporaties door toegenomen regeldruk.

Lees meer

Non-compliance: Ziekenhuisbestuurders kunnen onmogelijk de richtlijnen volledig naleven.

Dit concludeert Louise Blume in haar proefschrift “Tools or Rules? The utility and limitations of guidelines in Dutch hospitals” waarmee zij op 1 november 2017 promoveerde in Tilburg.

Lees meer