Corporaties gemiddeld EUR 3.600 kwijt bij benoeming commissaris

Een rapport van Sira Consulting wijst op jaarlijkse structurele kosten van bijna € 90 mln voor woningcorporaties door toegenomen regeldruk.

Op 9 november 2017 hebben onderzoekers van Sira in een rapport gewezen op naar schatting € 89,6 miljoen lasten per jaar aan structurele regeldruk als gevolg van de Woningwet. De meeste regeldruk komt voort uit de verplichtingen rond de marktwaardering (28%).

Maatregelen zouden een potentiele reductie van de structurele kosten regeldruk kunnen bewerkstelligen van € 14 a € 22 mln.

De verscherpte eisen aan commissarissen en bestuurders veroorzaken relatief hoge kosten voor kleine corporaties. Kleine corporaties hebben gemiddelde meer commissarissen per huurwoning dan grotere corporaties, daardoor stijgt de relatieve regeldruk naar mate corporaties kleiner worden. Daarnaast hebben zij ook extra kosten omdat het juist voor deze groep moeilijker is geworden om geschikte kandidaten te vinden.

Een greep uit de lasten ten gevolgen van regeldruk voor woningcorporaties:

 1. De regeldruklasten voor de toewijzing van een woning en de bijbehorende inkomenstoets zijn € 4.50 plus 1 uur en 40 min. intern; corporaties die via intermediairs verhuren zijn 456 uur per jaar kwijt aan overleg.
 2. Voor prestatieafspraken is een corporatie 82 uur per gemeente aan interne tijdsbesteding kwijt. Aan het professionaliseren van de huurdersorganisatie nog eens € 5.000 per jaar.
 3. De jaarlijkse verantwoordingsinformatie (dVi) kost jaarlijks 190 interne uren en € 12.200 aan externe kosten.
 4. Benoeming van een commissaris of bestuurslid kost 16 uur intern en € 3.600 extern.
 5. De jaarlijks aan te leveren prognose-informatie (dPi) kost 300 uur intern en € 690 extern.
 6. Een corporatie is gemiddeld € 37.000 kwijt aan een visitatiebezoek plus 140 interne uren.
 7. Het jaarverslag kost 227 uur intern en € 10.000 extra vanwege de eisen in de Woningwet.
 8. Jaarlijks is een corporatie al gauw 1.650 uren intern kwijt aan interne controle op basis van de Woningwet.
 9. Per aanvraag voor de verkoop van een woning is men 88 uur en € 5.500 kwijt (m.n. advisering en taxatie).
 10. Toezicht vanuit de Autoriteit woningen kost de corporatie 28 uur intern.
 11. Het eenmalig opstellen en bijwerken van de statuten en reglementen kostte 200 uur intern en € 21.000 . De jaarlijkse ‘onderhoudskosten’ van statuten en regelmenten zijn 22 uur en € 1.400 .
 12. 150 uur per jaar intern voor goedkeuringen van de Raad van Toezicht voor investeringen .
 13. Corporaties spendeerden zo’n 890 uur en € 7.000 aan kennisname van de Woningwet.

Het rapport geeft diverse suggesties om de lasten van de regeldruk te verminderen: met name het beperken van de gegeven uitvraag dVi en dPi, het hanteren van één waarderingsmethodiek en een centraal register voor inkomenstoetsen kunnen de regeldruk voor corporaties aanzienlijk beperken en ongewenste bijeffecten van de Woningwet verminderen.

 

Voor het rapport van Sira Consulting zie:

Regeldruk woningcorporaties kan omlaag