Actueel

Onderzoek Govenance Code Zorg

Zorginstellingen leven de meeste bepalingen van de nieuwe Governance Code Zorg 2017 (voor de tekst: www.governancecodezorg.nl) keurig na maar hebben twijfels over de toegevoegde waarde ervan. […]

Lees meer

Hallo, weet iemand wat ‘governance’ is?

Japke-d. Bouma vraagt door in de NRC van 23-5-2018. Wat is ‘governance’? Iets met bestuur, iets met controle, lelijk jargon?

Lees meer

RvC mag in bepaalde gevallen buiten het bestuur om, adviseurs contracteren

Annotator Josephus Jitta bespreekt de uitspraak van het GHvJ Cariben die wij op 5 oktober 2017 postten. Hij signaleert dat Commissarissen in bepaalde gevallen een zelfstandige bevoegdheid toekomt tot het inschakelen van externe adviseurs.

Lees meer

Slotrapport Monitoring Commissie CGC: er is aandacht voor lange termijn waardecreatie, cultuur en risicomanagement; 99% naleving van de code.

Slotrapport Monitoring Commissie CGC: er is aandacht voor lange termijn waardecreatie, cultuur en risicomanagement; 99% naleving van de code.

Lees meer