Doe een voorproef.

Test met 11 vragen of u weet hoe uw organisatie in elkaar zit.

 

Bent u trots op de organisatie waarop u toezicht houdt?

Zijn er (veel) vragen die u nog niet gesteld hebt over de organisatie?

Heeft u goed zicht op de processen waardoor uw organisatie de kwaliteit van haar dienstverlening waarborgt?

Begrijpt u de jaarstukken van uw organisatie voldoende om aan anderen uit te kunnen leggen?

Kent u de actuele liquiditeits- en solvabiliteitsratio’s van uw organisatie?

Bedreigt een stevige waardeverandering van de vastgoedportefeuille de risico-positie van uw organisatie?

Weet u of de omvang van de boekwaarde van de vastgoedportefeuille in overeenstemming is met de actuele marktwaarde?

Kunnen financiële transacties in uw organisatie door een persoon getekend worden?

Weet u wat de verzekerde aansprakelijkheidslimiet is van bestuur en toezicht in uw organisatie?

Zijn er thans meer zwaktes dan sterktes in strategie en beleid van uw organisatie?

Voldoet uw organisatie aan alle voor uw organisatie geldende wettelijke eisen beschikt zij over de nodige adequate vergunningen?

Neem contact met ons op

contact